Hawaii Living

カヒク アット メハナ一軒家 - 3件

エスクロー
574,900ドル
Kahiku at Mehana #1506
2 寝室数 | 2.5 浴室 | 約112m²
築2016年
Kahiku at Mehana #1002
3 寝室数 | 2.5 浴室 | 約142m²
Kahiku at Mehana #502
3 寝室数 | 2.5 浴室 | 約142m²
カヒク アット メハナ一軒家の全3件中3件